Noodgeval?  24/7 bereikbaar op +32 3 770 51 45

Gertjan De Smet

Gertjan GHDGertjan De Smet is afgestudeerd als rundveedierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke in 2017. In zijn laatste jaar heeft hij enkele maanden stage gelopen bij DAP Aan De Watergang, waarna hij dan ook beslist heeft hier te blijven. Ook heeft hij ervaring op gedaan in de schapen door een stage te lopen bij Verberckmoes in Frankrijk. Binnen zijn takenpakket valt voornamelijk de melkveehouderij en kleine herkauwers, maar ook in de vleesveesector houdt hij zich actief bezig.

In 2017 is Gertjan ingeschreven als geborgd rundveedierenarts in Nederland voor het behoud van een gezonde vleesvee- en melkveehouderij met grote nadruk op een vermindering van het antibioticagebruik. In 2019 volgt hij in Nederland een cursus om een IKM gecertificeerd dierenarts te worden. Hiermee bouwt hij mee aan het waarborgen van een goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf.

Naast de rundveehouderij houdt Gertjan zich deeltijds bezig met de gezelschapsdieren. Zo kan je hem vaak terug vinden op de praktijk voor kleine huisdieren in Sint jansteen en Stekene.