Belangrijke ziekten bij het konijn

Hieronder bespreken we de belangrijkste ziekten die voorkomen bij het konijn.

  • Myxomatose
  • Viraal Hemorrhagisch syndroom/ Rabbit Haemorrhagic Disease

 Myxomato

Myxomatose wordt verspreid door stekende insecten zoals muggen, vlooien en sommige vliegen. Ook contact met besmette dieren en materialen (gras, hout, …) kan ervoor zorgen dat uw konijn geïnfecteerd raakt.

De ziekte uit zich door gezwollen oogleden, anus, mond en neus De huid kan verdikken en de oren voelen dik en warm aan. Uw konijn zal zeer suf zijn en beweegt zich nauwelijks voort. Vaak zien we ook neusuitvloei en lopende ogen. De dieren krijgen het door de zwellingen benauwd en krijgen ademhalingsmoeilijkheden.
Behandeling kan in sommige gevallen succesvol zijn maar is jammer genoeg geen garantie voor het overleven van uw konijntje.

Preventief is het belangrijk dat u uw konijn laat vaccineren. Dit kan met het jaarlijks toedienen van het combinatievaccin Nobivac Myxo-RHD. Dit kan gebeuren vanaf de leeftijd van 5 weken en gebeurt best in het voorjaar.

Viraal Hemorrhagisch syndroom/ Rabbit Haemorrhagic Disease

Deze virale ziekte bestond al langer maar is pas de laatste decennia gemuteerd naar de dodelijke VHS type 1 vorm. Jammer genoeg is de evolutie van deze boosdoener nog niet gestaakt want recent is er een nieuwe versie ontstaan, de VHS type 2 vorm.
De verspreiding gebeurt rechtstreeks door contact met een besmet konijn of uitscheidingen ervan of onrechtstreeks via contact met besmet gras, besmette materialen of stekende insecten.
Één à twee dagen na besmetting kan het dier al symptomen vertonen waarna de ziekte snel en fataal verloopt. Een besmet konijntje wordt apatisch, het stopt met eten en krijgt vaak diarree. Typisch zien we neusbloedingen en longbloedingen. Kort hierna sterfte het dier. Behandeling kan niet baten bij deze aandoening.

Nobivac Myxo-RHD bestrijd enkel de VHS type 1 vorm terwijl Filavac RHD KC + V hierop een aanvullende bescherming tegen VHS type 2 geeft.