Inge Bruggeman

Inge Bruggeman

Van kinds af aan was Inge heel erg geïnteresseerd in dieren, meer specifiek in het verzorgen ervan. Het was dan ook evident dat ze diergeneeskunde ging studeren.

In 1996 startte ze haar eigen dierenartsenpraktijk voor huisdieren in Kieldrecht, die al snel uitgroeide tot een gevestigde waarde in de streek onder de naam Sine-Cura.

Doorheen de jaren werd steeds ge├»nvesteerd in materiaal, in aanpassingswerken van het gebouw, in het opstarten van de nieuwe locatie in Sint-Gillis-Waas en in bijscholingen om up-to-date te blijven met de snel evoluerende  diergeneeskunde.

In 2022 besliste Sine-Cura om met dierenartsenpraktijk Aan de Watergang in zee te gaan om de kleine huisdieren praktijk verder te kunnen uitbreiden, zowel qua grootte van de locatie als qua kennis.