Noodgeval?  24/7 bereikbaar op +32 3 770 51 45

 

 

 

Melkvee

Onze diensten op melkveebedrijven rusten op twee pijlers. Enerzijds doen wij uiteraard het curatieve werk, anderzijds bedrijfsbegeleiding en –advisering van onze klanten.

Via maandelijkse bedrijfsbezoeken begeleiden wij de vruchtbaarheid van uw melkveebedrijf. Koeien worden met een draagbare echotoestel gescand op tochtigheid, drachtigheid en vruchtbaarheidsstoornissen. Adviezen worden opgesteld aan de hand van de aanwezige MPR-gegevens. Tevens werken wij samen met u naar een betere gezondheidsstatus van uw bedrijf (oa BVD, IBR, Neospora, Paratbc, …). Ook bedrijfsproblemen op vlak van ketonemie en kalfziekte worden op een preventieve manier aangepakt met onder andere analyse en correctie van het droogstandsrantsoen, bloedmonitoring van ketonen en aanwenden van kexxtones. 

Voor mastitis- en celgetalproblemen werken we via een up-to-date aanpak, met onder andere doelgerichte verbetering van de huisvesting.

Ook onze behandelingen worden uitgevoerd op een wetenschappelijk correcte, maar hedendaagse manier. Zo zorgen wij voor een adequatere aanpak van downer cows en coli-mastitiden door hypertoon infuus en drenchen, en opereren wij lebmaagdilataties op de Hannoveraanse methode.