Noodgeval?  24/7 bereikbaar op +32 3 770 51 45

 

 

 

Inwendige geneeskunde

Bij het onderzoeken van inwendige ziekten kunnen verschillende essentiële orgaansystemen aangetast zijn. We beoordelen hierbij de ademhaling en luchtwegen, het hart, het digestie apparaat (maag, darmen, lever), de huid, de urinewegen, het zenuwstelsel en spierafwijkingen en hoe zij als een geheel de gezondheid van uw paard beïnvloeden.
Er is vaak een combinatie van meerdere onderzoekstechnieken en -apparatuur nodig.

 • Endoscopie
  Hiermee kijken we vanaf het neusgat, via de larynx in de luchtpijp tot aan de ingang van de longen. We kunnen stalen nemen om eventueel longbloeden, ontsteking en bacteriën aan te tonen en zo gericht te kunnen gaan behandelen. Ook diagnose van cornage, dorsale verplaatsing van het zachte gehemelte, epiglottiscysten en afwijkingen, enz... kunnen bij ons door middel van endoscopie aangetoond worden.
  Ook kan men via endoscopie het laatste gedeelte van de darmen beoordelen en indien nodig een darmbiopt nemen.

 • Gastroscopie
  Met de gastroscoop kijken we vanaf het neusgat, via de farynx in de slokdarm tot in de maag. Mogelijke maag en/of slokdarmulcera kunnen in beeld gebracht worden. Paarden die bij ons worden aangeboden voor gastroscopie, dienen 24 uur voor het onderzoek uitgevast te worden. Water mag gegeven worden tot 12 uur voor het onderzoek.

 • Bloedonderzoek
  Een bloedonderzoek kan enorm veel hulp bieden bij chronisch zieke paarden, bij het bepalen van een prognose van koliek en bij paarden die het algemeen niet zo goed doen.
  Het is dus van onschatbare waarde voor de dierenarts.

 • Echografie
  Echografie heeft ook zijn toepassing in de inwendige geneeskunde. We kunnen de darmmotiliteit en de wand ervan gaan beoordelen bij koliek. Het voortplantingsstelsel kan in beeld gebracht worden. De lever en nieren kunnen in beeld gebracht worden en we ook het hart kan beoordeeld worden.

 • ECG (korte meting) of Holter monitoring (lange meting)
  We maken hierbij een hartfilmpje waarbij de elektrische activiteit van het hart in beeld wordt gebracht. Bij ECG maken we gedurende enkele minuten een opname bij het stilstaande dier. Bij Holter monitoring kan de meting gedaan worden bij een paard in actie. Verder kan deze apparatuur opgelaten worden gedurende langere tijd terwijl het dier op stal staat.

 • Broncho-alveolaire lavage (BAL)
  Dit is een longspoeling waarbij we informatie over de cytologische toestand van de longen kunnen verzamelen en interpreteren.