Noodgeval?  24/7 bereikbaar op +32 3 770 51 45

 

 

 

Mankheidsonderzoek

Een mankheidsonderzoek of orthopedisch onderzoek, wordt uitgevoerd wanneer uw paard problemen ondervindt ter hoogte van het bewegingsstelsel, meer bepaald ter hoogte van de botten, spieren, gewrichten en pezen. De basis bestaat uit een klinisch orthopedisch onderzoek (inspectie, palpatie en beweging) al dan niet aangevuld met diagnostische anesthesieën, medische beeldvorming en een adequate behandeling.

Klinisch orthopedisch onderzoek

Foto loopweide

Hierbij is het van belang het paard eerst goed te bekijken. Daarna wordt een grondige palpatie van de spieren, gewrichten, ligamenten en pezen uitgevoerd om eventueel aanwezige pijn, zwelling en andere fysische abnormaliteiten op te merken.

Na het statische onderzoek wordt er overgegaan tot een bewegingsonderzoek, al dan niet bereden. Naargelang het letsel zal het manken duidelijker worden op harde bodem of op zachte bodem of op het buiten- of binnenbeen. Naargelang de klinische relevantie wordt dit onderzoek verder aangevuld met flexie- en extensieproeven.

Diagnostische anesthesieën

Wanneer de kreupelheid vastgesteld is, wordt aangetoond van waar deze afkomstig is met behulp van diagnostische anesthesieën. Zowel geleidings- als intra-articulaire anesthesieën kunnen uitgevoerd worden. We beginnen meestal onderaan het lidmaat en klimmen dan stapsgewijs op.

Medische beeldvorming

Met behulp van digitale radiografie en echografie kan men trachten het letsel in beeld te brengen. Dankzij de reeds uitgevoerde anesthesieën hoeft men niet het hele paard in beeld te brengen en kunnen tijd en kosten uitgespaard worden. Inzake behandeling is het belangrijk te weten of het letsel aanwezig is in bot, pees, ligament, kraakbeen, ... en de aard ervan.

Behandeling

Wanneer de diagnose gesteld is, kan overgegaan worden tot een behandeling. De meest gangbare behandelingstechnieken kan u bij ons terugvinden.