Noodgeval?  24/7 bereikbaar op +32 3 770 51 45

 

 

 

Keuring

Paarden worden doorgaans bij verkoop of aankoop veterinair gekeurd, met als doel een inschatting te maken van de gezondheid en bruikbaarheid van het paard. Het paard wordt onderzocht en eventuele afwijkingen worden geïnventariseerd. De dierenarts geeft op basis daarvan een objectief advies inzake de risico's die ermee verbonden kunnen zijn om het beoogde gebruiksdoel van het paard te behalen.
Bij ons kan u verschillende keuringen aanvragen.

1. Klinische keuring

De klinische keuring vormt de basis van een keuring. De klinische keuring bestaat uit twee onderdelen, nl. een klinisch onderzoek en een bewegingsonderzoek.

Klinisch onderzoek

Tijdens het klinisch onderzoek wordt uw paard onderzocht in rust. Allereerst wordt het signalement gecontroleerd en de chip afgelezen. Daarna wordt het paard van neus tot staart nagekeken:

⇒ Inspectie en palpatie van de ogen, het gebit, mogelijke zwellingen en littekens, de ledematen, de rug, ...
⇒ Auscultatie van hart en ademhaling
⇒ Lichaamstemperatuur

Bewegingsonderzoek

Tijdens het bewegingsonderzoek wordt het paard bekeken tijdens stap en draf. Dit zowel op een harde als zachte bodem en op een rechte lijn als op cirkels. Ook buigproeven van de 4 ledematen worden uitgevoerd om eventuele kreupelheden te achterhalen.
Tijdens de beweging kunnen ook ademhalingsproblemen en eventuele neurologische problemen (bv. ataxie) opgemerkt worden.

Bij eventuele afwijkingen of kreupelheden kan dan een aanvullend onderzoek (radiografie, echografie, ...) uitgevoerd worden.

2. Klinische keuring en radiografische keuring

Dit type keuring houdt een klinische keuring in met daar bovenop een radiografische keuring.
De meerwaarde van een radiografische keuring is enorm. Bij de radiografische keuring worden röntgenfoto's genomen van de ledematen om zo eventuele afwijkingen op te sporen. Deze afwijkingen dienen gecorreleerd te worden aan de kliniek en kunnen zo de basis vormen voor een advies. Met het advies tracht men de toekomst van het paard in kaart te brengen. Ondanks de enorme meerwaarde, moet men toch bedacht zijn op de vele beperkingen en onvoorspelbaarheden in het paardenlichaam.
Het protocol dat we volgen bestaat uit 14 radiografieën. Indien gewenst kan dit steeds uitgebreid worden. De 14 radiografieën (4x voet, 4x kogel, 4x sprong, 2x knie) vormen een basis om de meest courante botafwijkingen en hun bijhorende pathologieën aan te tonen.

3. Verder aanvullend onderzoek

 • Endoscopie
  Het endoscopisch onderzoek wint meer en meer aan belang bij onze paardenpopulatie. De waarde ligt in het vroeg detecteren van cornage, omwille van een verminderd prestatievermogen en erfelijkheid.

  Cornage is een verlamming van 1 van de twee arytenoïden gelegen in de larynx. Het proces wordt evolutief slechter tot een leeftijd van 6 jaar. Naargelang de gradatie produceren de aangetaste paarden een typisch grollend geluid tijdens prestatie. Het probleem ligt hem in de verminderde luchtpassage ter hoogte van de larynx met als gevolg een verminderd recuperatievermogen bij prestatie.

 • Echografie van pezen en gewrichten
  Echografie kan een meerwaarde bieden bij een keuring door het in beeld brengen van:
  • Peesstructuur
  • Evaluatie van kraakbeen
  • Botaflijning
  • Zwellingen en vochtopzettingen
  • ...

 • Bloedonderzoek
  Men kan enerzijds de parameters die de functie van de organen afspiegelen, bepalen, maar anderzijds ook het toedienen van eventuele ontstekingsremmers of prestatiebevorderende middelen.